Kauan группа

Британская дэт-металлическая группа memoriam, в состав которой входят бывшие участники bolt thrower. Tragedia na Przełęczy Diatłowa, śmierć grupy Diatłowa – wydarzenie, kt re miało miejsce prawdopodobnie w nocy z 1 na 2 lutego 1959 roku, na wschodnim stoku.