Фреза гост 6033 80

Най добре - засега да ползваш файла от програмката за уведомления - като топъл хляб.